Poziv na učešće u Javnoj raspravi Javna rasprava

Poziv na učešće u Javnoj raspravi

O nacrtima Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionicama Bosanski Petrovac - Drvar i Drvar - Resanovci (M14.2) (dokument koji analizira moguće uticaje projekta na okoliš i društvo) i Skraćeno...

Više

Sistemi za upravljanje mostovima Upravljanje mostovima

Sistemi za upravljanje mostovima

U prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je održan sastanak Upravnog odbora COST ACTION TU1406 na kojem su predstavljeni planovi za unapređenje Sistema za upravljanje mostovima i njihova standardizacija na evro...

Više


Korisne informacije