Projekti JP Ceste FBiH

Legenda: Tekući projekti Završeni projekti

Rekonstrukcija ceste Jajce jug-Donji Vakuf 1

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M05.0-5-01-a) dionica Stup - Vijećnica-Granica entiteta .. Granica entiteta Prača-Renovica-granica entiteta Kaljani, km 7+310

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
Stup - Vijećnica-Granica entiteta .. Granica entiteta Prača-Renovica-granica entiteta Kaljani, km 7+310
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
Kamičak - Ključ, km 9+622
Kanton
Unsko-sanski kanton

Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Spreče (M4-010-133), na cesti M4

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
Donja Orahovica - Šićki Brod 1, Sižje (M04.0 - 3- 10)
Kanton
Tuzlanski kanton

Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-162), na cesti M18

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo , Olovske Luke (M18.0-2-30-b)
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-163), na cesti M18

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo, Olovske Luke M(18.0-2-30-c)
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
dionica Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
Doboj - Donja Orahovica
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18.1
Dionica
dionica Ustikolina - Grebak - Delijaš -Trnovo
Kanton
Kanton Sarajevo

Ulaz u Stolac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.3
Dionica
Vidovo polje, veza na M6, L=1.3 km
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Mostar obilaznica - izgradnja

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Miljkovići - Rodoč , vijadukt Marjanovića Draga
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja obilaznice Donji Vakuf - I faza

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M5
Dionica
spoj na M16
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja Obilaznice Bugojno

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.4
Dionica
obilaznica Bugojna
Kanton
Srednjobosanski kanton

Livno obilaznica - I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
obilaznica Livna
Kanton
Kanton 10

Izgradnja obilaznice Kiseljak

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
obilaznica Kiseljaka
Kanton
Srednjobosanski kanton

Mostar obilaznica - izgradnja

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Miljkovići - Rodoč (Tunel Novi)
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja Sjeverne obilaznice Grude

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M6
Dionica
veza M6 i R420
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Bihać - Bosanska Krupa, I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
Jablanska - Mali Lug 3,5km
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14
Dionica
veza cesta M14 i R401
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja Južne obilaznice Gruda

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
izlaz Prispa - krak prema Ljubuškom
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja Južne obilaznice Gruda - izlaz Prispa

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim dijelom obilaznice
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rekonstrukcija ceste M17.3

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
Drenovac - Stolac L= cca 8km
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
Gornji Trebižat - spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) L=cca 8,7km
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Idejno rješenje modernizacije ceste M18

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
Stupari - Vitalj
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, na cesti M5

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo (M18-008-71)
Kanton
Tuzlanski kanton

Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša - Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14.1
Dionica
Grmuša - Mali Radič
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Konjic - Jablanica
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija crne tačke Misurići, općina Maglaj

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Žepče 11
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica 005, općina Žepče

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Žepče 11
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge , općina Prozor

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
Prozor - Jablanica 1
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton