Održavanje Magistralnih Cesta

LOT 1, Unsko-sanski kanton, magistralne ceste:

 • M-5 (Granica Hrvatske)Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ- (gr. Ent), dužina 112,245 km;
 • M-5 Obilaznica Bihać, dužina: 2,871 km;
 • M-11Ripač-Užljebić (granica Hrvatske), dužina: 8,526 km;
 • M-14.2 Bosanski Petrovac-Drvar, dužina: 26,337 km;
 • M-15 Prijedor(gr. Ent) Sanski Most-Vrhpolje-Ključ, dužina: 43,729 km (makadam 16,358 km);
 • M-15 Kamičak-Gornji Kamičak, dužina: 5,601 km,

Ukupna dužina LOT 1: 199,309 km,
Izvođač radova: Konzorcij „Rad putevi“ Bihać, „Behić Sanny Boy“ Bihać, „Divel“ Sanski Most, adresa: M.Š. Kurtćehajića bb, 77 000 Bihać, tel: +387 37 351 325;

LOT 2, Unsko-sanski kanton, magistralne ceste:

 • M-4.2 (Granica Hrvatske)Maljevac-Cazin-Srbljani, dužina: 49,681 km;
 • M-4.2 Obilaznica Velika Kladuša, dužina: 1,883 km;
 • M-14 Bihać-Bosanska Krupa-Bosanski Novi (gr. ent), dužina: 49,237 km;
 • M-14a cesta u izgradnji Čavkići-Spahići, dužina: 12,066 km;
 • M-14.2 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, dužina: 53,674 km;

Ukupna dužina LOT 2: 166,541 km,
Izvođač radova: Konzorcij: „Kov-grad“ Bužim, „I-Selimović“ Cazin, adresa: Mrazovac 326, 77 245 Bužim, tel: +387 37 423-320;

LOT 3, Tuzlanski kanton, magistralne ceste:

 • M-1.8 (gr. ent) Arizona-(gr. distr) i (gr.distr)-Srebrenik-Šićki Brod, dužina: 40,849 km;
 • M-1.9 Šamac(gr.ent)-Gradačac-Ormanica, dužina: 19,846 km;
 • M-4 Donja Orahovica-Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent), dužina: 81,081 km;
 • M-14.1 Modriča(gr.ent)-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent), dužina: 13,817 km;
 • M-17.1 Ribnica-Banovići-Živinice-Dubrave-Međaš, dužina: 44,69 km;
 • M-17.1 Spoj na međunarodni aerodrome Tuzla, dužina: 0,817 km;
 • M-18 Banj brdo(gr.ent)-Simin Han, dužina: 16,082 km;
 • M-18 Šićki Brod-Živinice-Kladanj-Olovo, dužina: 62,772 km
 • M-18 tunel Karaula+trasa, dužina: 7,150 km;
 • M-19.2 Vitalj-Vlasenica(gr.ent) dužina: 11,780 km;

Ukupna dužina LOT 3: 298,884 km,
Izvođač radova: Konzorcij; „Jata group“ Srebrenik i „HIH“ Živinice, adresa: Potpeć bb, 75 350 Srebrenik, tel: +387 35 651 498;

LOT 4, Zeničko-dobojski kanton, magistralne ceste:

 • M-4 Teslić(gr.ent)-Karuše, dužina: 16,418 km;
 • M-4 Doboj(gr.ent)-Gračanica-Donja Orahovica, dužina: 22,276 km;
 • M-5 Kaonik-Lašvanska petlja, dužina: 5.217 km;
 • M-17 Doboj(gr.ent) Maglaj-Žepče-Zenica-Bilješevo, dužina: 97,081 km;
 • M-17.1 Žepče-Zavidovići-Ribnica, dužina: 42,004 km;

Ukupna dužina LOT 4: 182,996 km,
Izvođač radova: Konzorcij „Dobojputevi“ Doboj Jug i “Rial-Šped” Doboj Istok, adresa: Usorska 130, 74 203 Matuzići, tel: +387 32 691 474;

LOT 5 Srednjobosanski kanton, magistralne ceste:

 • M-5 Rogolji (gr.ent)-Jajce-Donji Vakuf (do km 18+781), dužina: 28,181 km;
 • M-16 Crna Rijeka(gr. ent)-Jajce, dužina: 19,024 km;
 • M-16 Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (tunel) dužina: 31,795 km
 • M-5 Jajce (od km 18+781) -Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dužina: 53,742 km;

Ukupna dužina LOT 5: 132,782 km;
Izvođač radova: Jata group“ Srebrenik, adresa: Potpeć bb, 75 350 Srebrenik, tel: +387 35 651 498;

LOT 6, Bosansko-Podrinjski kanton, magistralne ceste:

 • M-5 Podgrab(gr.ent)-Prača-Hrenovica-(gr.ent), dužina: 13,998 km (makadam:5,8 km);
 • M-18 Bogatići(gr.ent)-Trnovo(gr.ent), dužina: 5,934 km;
 • M-18.1 Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, dužina: 46,334 km;
 • M-20 Foča(gr.ent)-Ustikolina-Goražde-(gr.ent), dužina: 27,040 km;
 • M-20 obilaznica Goražde, dužina: 1,885 km;

Ukupna dužina LOT 6: 95,191 km,
Izvođač radova: „Goraždeputevi“ Goražde, adresa: 22 maja bb, 73 102 Goražde, tel: +387 38 221 147;

LOT 7, Hercegovačko-neretvanski kanton, magistralne ceste:

 • M-6.1 Široki Brijeg-Mostar (centar), dužina: 0,736 km;
 • M-6.1 Mostar (centar)-spoj na M17-Gnojnice-Nevesinje(gr.ent), dužina: 27,192 km;
 • M-16.2 Prozor-Jablanica, dužina: 30,147 km;
 • M-17 Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice, dužina: 72,481 km;
 • M-17.4 Sjeverni prilaz Mostar, dužina: 6,432 km;

Ukupna dužina LOT 7: 136,988 km,
Izvođač radova: Konzorcij „HP Investing“ Mostar, adresa: Bišće Polje bb, 88 000 Mostar, tel: +387 36 577 024;

LOT 8, Sarajevski kanton, magistralne ceste:

 • M-5; Azize Šaćirbegović(kružni tok)-Korija-Ljubogošta(gr.ent), dužina: 8,054 km;
 • M-5 Šeherćehajin most-Korija, dužina: 1,759 km;
 • M-5 Gromiljak(od km 16+000)-Mostarsko raskršće, dužina: 8,734 km;
 • M-17 Jošanica-Stupska petlja, dužina: 8,895 km;
 • M-17 Stupska petlja, dužina; 1,759 km;
 • M-17 Ilidža-Blažuj(pak centar), dužina: 4,30km;
 • M-17 Mostarsko raskršće-Tarčin-Konjic, dužina. 43,107 km;
 • M-18 Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, dužina: 50,711 km;
 • M-18 Stupska petlja-Trnovo(gr.ent); diužina: 3,50 km;

Ukupna dužina LOT 8: 130,617 km,
Izvođač radova: „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, adresa: Mustajbega Fadilpašića 17, 71 000 Sarajevo, tel: +387 33 667 499;

LOT 9, Posavski kanton, magistralne ceste;

 • M-1.8 (Granica Hrvatske)-Orašje-Lepnica(gr.ent), dužina: 7,992 km;
 • M-14.1 Brod(gr.ent)-Odžak-Vukosavlje(gr.ent), dužina: 24,670 km;
 • M-14.2 Odžak-Prud-Šamac(gr.ent), dužina: 14,884 km;
 • M-14.2 Šamac(gr.ent)-Domaljevac-Orašje, dužina: 16,966 km;

Ukupna dužina LOT 9: 64,512 km,
Izvođač radova: „Ceste“ d.d. Mostar, TI Orašje, adresa: Filipovići 51, 76 277 Bok, Orašje, tel: +387 31 773 101

LOT 10, Srednjobosanski kanton, magistralne ceste:

 • M-5 Nević Polje-Kaonik-Kiseljak-Blažuj(do km 16+000), dužina: 58,0 km;
 • M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf (uskoplje)-Prozor, dužina: 39,60 km;
 • M-16.4 Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje, dužina: 38,618 km;
 • M-16.4 Obilaznica Bugojna, dužina: 1,925 km;

Ukupna dužina LOT 10: 138,310 km,
Izvođač radova: „Ceste“ d.d. Mostar, TI Kiseljak, adresa: Josipa Bana Jelačića bb, 71 250 Kiseljak, tel: +387 30 879 754;

LOT 11, Kanton 10 magistralne ceste:

 • M-6.1 (Granica Hrvatske) Kaldrma-Bosansko Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrila, dužina: 158,647 km;
 • M-14.2 Drvar-Resanovci, dužina: 15,725 km;
 • M-14.2 Bosansko Grahovo-Strmica (Granica Hrvatske), dužina: 17,630 km;
 • M-15 Mliništa(gr.ent)-Glamoč-Priluka, dužina: 52,511 km;
 • M-15 Livno-Šujica-Kolo, dužina: 44,298 km;
 • Obilaznica Livna, dužina: 2,90 km;
 • M-16 Bugojno(tunel)-Kupres-Šujica, dužina: 23,962 km;
 • M-16 Livno-Renjići-Kamensko (granica Hrvatske), dužina: 32,816 km;
 • M-16.3 Renjići-Prisika(granica Hrvatske), dužina: 3,21 km;
 • M-16.5 Karlov Han-Kazaginac, dužina: 14,070 km;

Ukupna dužina LOT 11: 365,769 km,
Izvođač radova: „Ceste“ d.d. Mostar, TI Livno, adresa: Begovača bb, 80 101 Livno, tel: +387 34 242 483;

LOT 12, Hercegovačko-Neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, magistralne ceste:

 • M-2 (Granica Hrvatske) Klek-Neum-(Granica Hrvatske), dužina: 9,258 km;
 • M-6 (Granica Hrvatske) Gorica-Grude-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr.ent), dužina: 86,449 km;
 • M-6.1 Studena Vrila-Posušje-Široki Brijeg-Mostar, dužina: 63,954 km;
 • M-6.1 Međine-Miljkovići, dužina: 6,27 km;
 • M-15 Posušje-Kutleše(Granica Hrvatske), dužina: 3,111 km;
 • M-17 Gnojnice-Čapljina-Doljani(Granica Hrvatske), dužina: 38,582 km;
 • M-17.3 Buna-Masline, dužina:19,12 km;
 • M-17.3 Stolac-Hutovo-Neum, dužina: 46,712 km;
 • M-17.4 Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(Granica Hrvatske), dužina: 41,807 km;
 • M-17.6 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno, dužina: 42,50 km;
 • M-20, (Granica Hrvatske)Ivanjica-Duži(gr.ent, dužina: 8,49 km;

Ukupna dužina LOT 12: 366,253 km,
Izvođač radova: „Ceste“ d.d. Mostar,

TI Mostar, adresa: Bišće Polje bb, 88 000 Mostar, tel: +387 36 351 248;

TI Grude, adresa: Cerov Dolac bb 88 347 Ružići, Grude, tel: +387 39 674 401

LOT 13, Hercegovačko-Neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, magistralna cesta:

 • M-17.5 Jablanica-Blidinje-Posušje_Grude-Privalj, dužina: 100,617 km

Ukupna dužina LOT 13: 100,617 km,
Izvođač radova: Konzorcij “Ceste” d.d. Mostar, „Brina“ Posušje, „HP Investing“ Mostar, adresa: Bišće Polje bb, 88 000 Mostar, tel: +387 36 397 320;

LOT 14, Unsko-Sanski kanton, magistralna cesta:

 • M-4.3 Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Otoka, dužina: 57,00 km;

Ukupna dužina LOT 14: 57,00 km,
Izvođač radova: „Kov-grad“ Bužim, adresa: Mrazovac 326, 77 245 Bužim, tel: +387 37 423-320;