Vizija & Misija

Vizija

Sigurna i kvalitetna magistralna cestovna mreža koja jamči učinkovit promet putnika, roba i usluga.

Misija

Društveno odgovorno upravljanje i održavanje magistralne cestovne infrastrukture s ciljem pružanja sigurnog, pristupačnog, pouzdanog te okolinski prihvatljivog prometnog sistema.