Mehanizam za pritužbe građana i lokalnih zajednica pogođenih Programom modernizacije magistralne cestovne infrastrukture u FBiH

Pored institucionalno dostupnih redovnih i vanrednih pravnih okvira i postojećih institucionalnih kanala, JP Ceste FBiH je formiralo posebne mehanizme za primanje povratnih informacija/ mehanizme za pritužbe u skladu sa OP 4.12 Svjetske Banke i zahtjevom za Angažman građana za financiranje investicijskih projekata u suradnji i sa izravnom uključenosti općina pod čijom administrativnom ovlasti se provodi Projekt. Ovi mehanizmi će informirati pogođene zajednice o aktivnostima vezanim uz Projekt, djelovati preventivno i pristupati brigama zajednice, smanjiti rizike i pomoći širem procesu poboljšanja pozitivnih društvenih promjena. 

Mehanizam za pritužbe građana i lokalnih zajednica pogođenih Programom modernizacije magistralne cestovne infrastrukture u FBiH

Neovisno o tome, u svako vrijeme, podnositelji pritužbi/ komentara imaju pravo koristiti i druge pravne puteve u skladu sa pravnim okvirom FBiH.

Uzimajući u obzir veličinu utjecaja Projekta, Projekt će imati dva komplementarna mehanizma za pritužbe:

  1. Centralnu komisiju za registar pritužbi na nivou JP Ceste FBiH i
  2. Komisija za registar pritužbi na nivou lokalnih općina.

Centralna komisija za registar pritužbi će služiti kao i informacijski centar na nivou Projekta i kao mehanizam za pritužbe. Komisija za registar pritužbi je predložena kao dodatna platforma za informacije i mehanizam kojem se mogu obratiti korisnici u Neumu i Stocu, općinama najviše pogođenim aktivnostima na eksproprijaciji. Centralna komisija za registar pritužbi će biti primjenjiva za sve projektne aktivnosti, dok će fokus Komisije za registar pritužbi biti na lokalnim zajednicama pogođenim projektnim aktivnostima koje će se provesti na dionici ceste M-17.3 od Neuma do Stoca.

I Centralna komisija za registar pritužbi i Komisija za registar pritužbi će biti odgovorne za primanje i odgovaranje na upite i komentare dvije sljedeće grupe:
a) osoba izravno pogođenih Projektom, uključujući utjecaj eksproprijacije zemljišta; i
b) zainteresiranih stanovnika u/ ili pogođenim Projektom koji žive u pogođenim općinama.

Centralna komisija za registar pritužbi i Komisija za registar pritužbi nude različite metode pristupa komisiji. Osoba koja podnosi pritužbu/ komentar treba odlučiti koji će pristup koristiti.
Pritužbe adresirane na Centralnu komisiju za registar pritužbi mogu biti predane u pismenoj formi JP Ceste FBiH, Izvođaču, telefonom, faksom, i poslane elektroničkom poštom na naznačenu e-mail adresu zalbena@jpcfbih.ba, ili slanjem poštom na adresu Terezija 54., 71000Sarajevo.

Uzimajući u obzir da su u FBiH općine odgovorne za implementaciju eksproprijacijskih aktivnosti, žalbe vezane uz eksproprijaciju će se nastaviti kanalizirati kroz općinu u svim podkomponentama Projekta koje zahtijevaju eksproprijaciju.
U općinama Stolac i Neum sve pritužbe/ komentari vezani za Projekt se mogu predati u pismenoj formi i osobno Komisiji za registar pritužbi koja je uspostavljena posebno za ove dvije općine.

Također, u toku mjeseca jula/ srpnja 2018. godine biti će dostupna i aplikacija u vidu online platforme za pritužbe za koju će link blagovremeno biti objavljen na web stranici JP Ceste FBiH.
Analogni oblik Obrasca za pritužbe će biti dostupan u svim pogođenim općinama, kao tačkama ulaza, u obliku koji se može preuzeti sa web stranice JP Ceste FBiH.

Komisija za registar pritužbi/ Centralna komisija za registar pritužbi će unutar tri dana od dana zaprimanja, potvrditi primitak pritužbe/ komentara i unutar slijedećih 14 dana dati mišljenje o pritužbi ili informirati podnositelja zašto pritužba/ komentar ne može biti riješen unutar datog vremenskog okvira. Dodatni vremenski period će potom utvrditi Komisija za registar pritužbi/ Centralna komisija za registar pritužbi, ovisno o tipu pritužbe/ komentara i aktivnostima koje treba poduzeti da bi proces donošenja preporuke bio u skladu sa ključnim načelima. Projekt će pratiti broj pritužbi/ komentara koji su riješeni unutar naznačenog vremenskog okvira.

Ako je pritužba/ komentar nerazgovijetna i/ili nejasna Komisija za registar pritužbi/ Centralna komisija za registar pritužbi je obavezna da pomogne i pruži smjernice i čak pomogne u doradi pritužbe/ komentara s ciljem da pritužba/ komentar postane jasna u svrhu ispravne odluke/ preporuke Komisije za registar pritužbi/ Centralne komisije za registar pritužbi, i u najboljem interesu projektom pogođene osobe. Da bi se osiguralo da mehanizmi za pritužbe zadovoljavaju potrebe projektom pogođenih osoba, Projekt će pratiti postotak osoba zadovoljnih sa ishodom/ odgovorom na njihove pritužbe/komentare (razvrstane po rodu).

Pored adresiranja pritužbi/ komentara, iloga Centralna komisija za registar pritužbi je da pohranjuje komentare/ pritužbe primljene kroz različite kanale i da vodi Središnji dnevnik pritužbi kojim će upravljati subjekt koji implementira Projekt. Kako bi se omogućilo potpuno znanje ovog alata i njegovih rezultata, kvartalna izvješća Centralne komisije će biti dostupna na web stranici JP Ceste FBiH (ww.jpcfbih.ba).

Osim toga, Komisija za registar pritužbi sastavlja i dostavlja kvartalna izvješća JP Ceste FBiH o broju i tipu riješenih i zaključenih pritužbi. Ovo izvješće će biti razvrstano po rodu, odnosno tipu pritužbi. S ciljem ostvarenja kontinuiranog dijaloga, kvartalni javni sastanci će se održavati u Neumu i Stocu da bi se raspravilo o ishodima pritužbi i, općenito raspravilo o izvješću o pritužbama i informiralo zajednicu o trenutnim Projektnim aktivnostima.

Kako bi se osigurala puna objektivnost, Komisija za registar pritužbi se sastoji od pet članova, od kojih su dva predstavnici projektom pogođenih osoba, dva službenika iz predmetnih općina i jedan predstavnik JP Ceste FBiH koji nije izravno uključen u proces eksproprijacije ili Projekt.

Kako nije moguće osigurati predstavnike projektom pogođenih osoba sa svih pogođenih općina, Centralna komisija za registar pritužbi se sastoji od pet članova od kojih će svi biti iz JP Ceste FBiH, a koji nisu izravno uključeni u proces eksproprijacije Projekta. Centralna komisija za registar pritužbi će morati biti fizički pristupačna što znači da će morati posjećivati projektom pogođene osobe u skladu sa projektnom dinamikom i potrebama projektom pogođenih osoba.