Sastanak Radne grupe za izradu Operativnih programa održavanja cestovnih mostova na granici R Hrvatske i BiH

Dana 26.10.2017. godine, u prostorijama JP Ceste FBiH, održan je sastanak dijela Radne grupe za izradu Operativnih programa održavanja cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Sastanak Radne grupe za izradu Operativnih programa održavanja cestovnih mostova na granici R Hrvatske i BiH

Sastanku su prisustvovali predstavnici firme Hrvatske ceste d.o.o., zadužene za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta RH i predstavnici JP Ceste Federacije BiH, imenovani u radnu grupu od strane Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Pripremljeni su Programi vanrednog i redovnog održavanja dva cestovna mosta preko rijeke Save koji su u nadležnosti JP Ceste Federacije i to:

  1. Most kod Slavonskog Šamca/ Bosanskog Šamca na cesti M-17BiH/DC7RH, preko korita rijeke Save, i
  2. Most kod Županje/ Orašja na cesti M-1.8 BiH/ DC55 RH, preko korita rijeke Save.

Pripremljeni Programi će biti dostavljeni Ministarstvu prometa i komunikacija BiH te će isti biti dio Sporazuma između Vijeća Ministara BiH i Vlade RH o održavanju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici, a u namjeri unapređenja prometne povezanosti dvije susjedne države.