Sastanak Komisije za kategorizaciju cesta u FBiH

U poslovnoj zgradi JP Ceste Federacije BiH d.o.o. u Sarajevu, danas je održan sastanak Komisije za kategorizaciju cesta u FBiH.

Sastanak Komisije za kategorizaciju cesta u FBiH thumb thumb thumb

Cilj sastanka je bio usaglašenje postojeće Odluke o kategorizaciji cesta i njene implementacije, analiza prijedloga za izmjenu Odluke koju su dostavile nadležne institucije te dogovor o nastavku aktivnosti na pripremi odluke.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantona u FBiH, predstavnik Ureda premijera FBiH, predstavnici Ministarstva prometa i komunikacija FBiH te predstavnici JP Ceste FBiH.