Potpisani ugovori za nabavku i isporuku soli za posipanje cesta za zimsku sezonu 2016. – 2017.

Magistralna cesta M-18 Tuzla - Sarajevo je jedan od značajnijih putnih pravaca u državi i širem regionu. Izgrađena je prije 45 godina. Veći dio dionice odlikuje se vrlo skromnim tehničkim elementima, oštrim horizontalnim i vertikalnim krivinama, većim uzdužnim nagibima te nedovoljnom širinom kolovoza u krivinama manjih radijusa i neadekvatnim rješenjem odvodnje. 

Potpisani ugovori za nabavku i isporuku soli za posipanje cesta za zimsku sezonu 2016. – 2017.

Dana 22. 9.2016. godine, u prostorijama JP Ceste FBiH u Sarajevu, potpisani su sljedeći ugovori za nabavku soli za posipanje cesta za predstojeću zimsku sezonu 2016. – 2017. godine:

  1. Ugovor za nabavku i isporuku 4.350 tona morske soli NaCl 0/4 mm u vrijednosti 859.686,75 KM (sa PDV-om), potpisan sa isporučiocem “Macot sol” d.o.o. Mostar;

  2. Ugovor za nabavku i isporuku 220 tona soli za ceste kalcijevog hlorida (CaCl2) u vrijednosti 203.346,00 KM (sa PDV-om), potpisan sa isporučiocem “Macot sol” d.o.o. Mostar,

  3. Ugovor za nabavku i isporuku industrijske soli za ceste - natrij hlorida (NaCl) 0/1 mm, u količini od 4.825 tona u vrijednosti 1.132.940,25 KM (sa PDV-om), potpisan sa isporučiocem “Solana” d.d. Tuzla.

Ugovori podrazmijevaju nabavku soli i transport do punktova za zimsko održavanje magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH.