Otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum - Stolac, LOT 1 i LOT 2

Sarajevo, 14. novembar/ studeni 2016. Godine – JP Ceste Federacije BiH danas je organiziralo javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji magistralne ceste M -17.3 Neum – Stolac, LOT 1 i LOT 2.  

Otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum - Stolac, LOT 1 i LOT 2

Radovi na LOT 1 će uključivati asfaltiranje dionice Stari Neum – Babin Do, L= 5,3 km, izgradnju ceste Babin Do -  Oštrovac L= 1,7 km i izgradnju tunela Oštrovac L=190m1, dok će radovi na LOT 2 uključivati izgradnju dionice Oštrovac – Broćanac, L= 5,0 km.

Ponude je dostavilo deset ponuđača i to:

  • Oberosler Cav. Pietro Ltd, Italija;
  • Kolektor Koling d.o.o. , Slovenija;
  • Euro-Asfalt d.o.o. , Bosna i Hercegovina;
  • Strabag AG, Austrija;
  • JV HP Investing d.o.o. Bosna i Hercegovina, Putovi Grude d.o.o. Bosna i Hercegovina, Gorenska Gradbena Družba d.d. Slovenija;
  • JV HP Investing d.o.o. Bosna i Hercegovina, Putovi Grude d.o.o. Bosna i Hercegovina,
  • JV Hering d.d. Bosna i Hercegovina, Viadukt d.d. Hrvatska;
  • JV Hering d.d. Bosna i Hercegovina, Viadukt d.d. Hrvatska, KTM Brina d.o.o. Bosna i Hercegovina;
  • Todini Costruzioni Generali S.p.A, Italija;
  • Integral Inženjering a.d., Bosna i Hercegovina.

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.  Projekat će biti finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke (WB) i Evropske investicijske banke (EIB).

Radovi na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac, LOT 1 i LOT 2 predstavljaju prvi u nizu projekata na modernizaciji cesta FBiH u narednom periodu.