Kampanja podizanja svijesti učesnika u prometu - Kako sigurno voziti u raskrsnici sa kružnim tokom?

U saradnji sa auto-moto klubovima, Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija te kantonalnim ministarstvima obrazovanja, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo pokrenulo je kampanju podizanja svijesti učesnika u prometu o sigurnosti vožnje u raskrsnicama sa kružnim tokom.

Kampanja podizanja svijesti učesnika u prometu - Kako sigurno voziti u raskrsnici sa kružnim tokom? thumb

Aktuelni trend izgradnje raskrsnica sa kružnim tokom u Bosni i Hercegovini nerijetko je popraćen problemom nepravilnog prolaska velikog broja vozila kroz iste te prometnim nezgodama.

Fokusirajući se prvenstveno na sigurnost učesnika u prometu, u prostorijama JP Ceste Federacije BiH upriličena je prezentacija edukativnog priručnika „Kako sigurno voziti u raskrsnici sa kružnim tokom?“ Cilj priručnika je da bude edukacijski material za vozača, instruktora i predavača teoretske nastave u auto školama, te da skrene pažnju projektantima na pravilan izbor signalizacije (vertikalne i horizontalne) koja direktno upravlja prometom u kružnom toku.

Priručnik o pravilnoj i sigurnoj vožnji u raskrsnicama sa kružnim tokom biti će dostupan na web stranici JP Ceste FBiH kao i na web stranicama ostalih učesnika kampanje.