Javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac; Izgradnja tunela Žaba (Hutovo), L=975 m

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, dana 13.04.2018. sa početkom u 12 sati, u poslovnoj zgradi JP Ceste Federacije BiH organizirano je javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji tunela Žaba (Hutovo) L=975 m i cesta P 142 – P 164 L=525 m i P 204 – P 250 L=1.125 m.

Javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac; Izgradnja tunela Žaba (Hutovo), L=975 m

Ponude su dostavile četiri kompanije i to:

  • STRABAG AG, Austrija;
  • JV Euro-Asfalt d.o.o. i HP Investing d.o.o., Bosna i Hercegovina;
  • JV Hering d.d., Bosna i Hercegovina i AzVirt LLC, Azerbejdžan;
  • Integral Inženjering a.d., Bosna i Hercegovina.

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.

Projekat je zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske Banke (IBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).