Zamjena dilatacionih naprava na natputnjaku Ilidža (M-17-009-422) kod Energoinvesta, na cesti M-17, dionica 009 Stup 3 – Blažuj, u km 0+321

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo