Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Vrbas u Jajcu (M5-008-268) dionica Rogolji-Jajce Jug, km 27+717

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton