Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug , km 6+364

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton