Ulaz u Stolac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.3
Dionica
Vidovo polje, veza na M6, L=1.3 km
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton