Semaforizacija mosta na M14.2/006 Odžak – Bosanski Šamac, km 14+800 (naizmjenično propuštanje vozila)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton