Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Stup 3-Blažuj
Kanton
Kanton Sarajevo