Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Šaćirbegović – Korija, km 1+450

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo