Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva, cesta M-5_D13, km 3+100 do km 3+250 i km 3+600 do km 3+850

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton