Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Teslić – Karuše

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton