Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Masline-Stolac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton