Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Kaonik-Gromiljak-Blažuj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton