Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bugojno 2 – Gornji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton