Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Kanton 10