Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo (M18-008-71)
Kanton
Tuzlanski kanton