Sanacija mosta preko rijeka Bioštice u Olovu (M18-009- 187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
Olovo – Semizovac
Kanton
Zeničko-dobojski kanton