Sanacija mosta preko rijeka Bioštice u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Olovo - Semizovac
Kanton
Zeničko-dobojski kanton