Sanacija mosta (M5-010-223) na Komaru preko duboke doline

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Donji Vakuf 1 - Turbe
Kanton
Srednjobosanski kanton