Sanacija mosta (M18-009_383) preko rijeke Ljubine na cesti M-18

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Olovo - Semizovac
Kanton
Kanton Sarajevo