Sanacija mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin - Konjic, km 13+736

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Tarčin - Konjic
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton