Sanacija magistralnog puta M-17.5, dionica:Sovićka Vrata –Potok Zec

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
Dionica
Sovićka Vrata –Potok Zec
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton