Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M-14_001, (dionica: Bihać - Srbljani) u dužina cca 1,6 km (zaštita od visokih voda rijeke Une)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M14
Dionica
Bihać - Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton