Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 6+600 do km 7+000

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton