Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 2+000 do km 2+400

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton