Sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru

Aktivnosti
Revizija
Mag. cesta
M6 M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton