Sanacija asfaltnog kolovoza: Tasovčići-Masline

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton