Sanacija asfaltnog kolovoza Ormanica – Gradačac, L=2,0 km

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton