Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17.5 Rakitno – Posušje

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.5.
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton