Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17 prolaz kroz Jablanicu

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton