Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M-4.2, dionica: Skokovi – Srbljani, km 5+950 –km 9+950

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton