Sanacija asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton