Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica Konjic -Jablanica, dužine cca 3km

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
Konjic -Jablanica
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton