Sanacija asfaltnog kolovoza i pješačke staze M-5, dionica: Kamenica-Bedem

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton