Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Skokovi – Srbljani sa izgradnjom pješačke staze

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
Skokovi – Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton