Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton