Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka-Jajce Jug

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton