Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton