Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –Jajce Jug, km 16+077

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton