Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo