Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
Teslić (Barići) - Karuše
Kanton
Zeničko-dobojski kanton